» Startpagina » Achtergrondinformatie » Sleutelcompetenties
 

Sleutelcompetenties

Sleutelcompetenties worden ook wel eens sleutelvaardigheden, strategische of generieke competenties genoemd. Strategisch omdat ze een essentieel element zijn van de strategische visie of de missie van een bedrijf.

Ze geven vorm aan de organisatiecultuur die een bedrijf wil uitstralen en houden verband met de basiswaarden van een bedrijf.

Daarom zijn het competenties die bij alle medewerkers moeten terug te vinden zijn.

Essentieel is dat ze de onderbouw vormen voor heel wat vakspecifieke competenties en in het ganse handelen geïntegreerd dienen te zijn. Sleutelcompetenties zijn sociale en persoonlijke houdingen, inzichten en vaardigheden waarover iemand beschikt en die hem in staat stellen om, in verschillende omstandigheden, uitdagingen aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Het is de basisvoorwaarde om andere competenties te kunnen verwerven, bijvoorbeeld “leren/kunnen leren”, “ zelfreflectie”, ...

Hoe willen wij ons onderscheiden van andere ziekenhuizen? Waarop willen wij de klemtoon leggen? Aan welke competenties moet iedere medewerker voldoen? Welke competenties heeft de organisatie nodig om de organisatiedoelstellingen te realiseren?
Dit vindt u terug in de gedetailleerde beschrijving van onze 4 sleutelcompetenties.

 


print top