» Zorgaanbod » Therapieën » Therapieën op indicatie
 

Therapieën op indicatie

1. Zinvolle Tijdstraining (ZTT)


Aangewezen bij problemen met het invullen van tijd. Binnen deze training gaan we op zoek naar mogelijkheden en beperkingen op vlak van tijdsbesteding. Heel wat tips en vormende elementen komen hierbij aan bod. De patiënt oefent in het leren opstellen van haalbare doelen voor zichzelf. We streven naar het zo zelfstandig mogelijk invullen van de tijd waarbij het eigen oplossingzoekend gedrag centraal staat en gestimuleerd wordt. De Libermanmodule ‘omgaan met vrije tijd’ is aanvullend hierop.
 

2. Muziektherapie


In deze therapie staat het werken aan je problemen door middel van muziek centraal. Muziek beluisteren, muziek spelen en zingen vormen de basis van het therapeutisch werken. In de therapie wordt van drie specifieke eigenschappen van muziek gebruik gemaakt.

 • Muziek geeft een directe ingang tot ons gevoelsleven, zonder dat we woorden hoeven te gebruiken. Via de muzikale ervaringen kunnen mensen (opnieuw) contact leren maken met hun gevoelens en hun gevoelens leren uiten.
 • Muziek is gestructureerd. Het biedt veiligheid aan mensen die verward en angstig zijn.
 • Muziek maken veronderstelt communicatie en interactie. De patiënten kunnen tijdens de muziektherapie zicht krijgen op hun eigen manier van communiceren en oefenen in het omgaan met anderen en met zichzelf.

Om deel te nemen aan de muziektherapie hoeft men geen noten te kunnen lezen en ook geen muziekinstrument te kunnen bespelen.

 

3. Actualiteit


Aangewezen bij sociaal isolement. Door de ontwikkelingen in de wereld te volgen, eventueel afgestemd op eigen interesses, is men als persoon in staat mee te praten met de mensen om zich heen. Zo krijgt de patiënt tijdens deze sessie de mogelijkheid om te luisteren naar ideeën en interesses van de anderen en deel te nemen aan een gesprek waarbij het actueel gebeuren centraal staat.
 

4. Arbeidsrehabilitatie en interne jobwerking


Wanneer men stabiliteit bereikt en men zich afvraagt wat de mogelijkheden/beperkingen zijn op het vlak van werk, dan kan arbeidsrehabilitatie aangevraagd worden. Alle aspecten m.b.t. werk worden daarbij onder de loep genomen. Training van vaardigheden, een opleiding volgen of zelfs een stage zijn een volgende stap. Dit kan resulteren in een sollicitatie, tewerkstelling, vrijwilligerswerk of een interne ondersteunende taak.
 

5. ADL/maatschappelijke vaardigheden


Doel hiervan is de maatschappelijke weerbaarheid en zelfstandigheid te vergroten op één van de volgende domeinen:
 • Administratie en formuliergebruik
 • Budgettering en geldbeheer
 • Oriëntatieproblematiek
 • Communicatiemiddelen
 • Schoolse vaardigheden
 • Openbaar vervoer
 • Contact met diensten/volwassenenonderwijs
 • Vorming van specifieke topics (vb. euro, verkiezingen, belastingen, …)
 • Vanuit afdelingen kan gevraagd worden om één of ander onderwerp (gezamenlijk) uit te werken (vb. composteren)
 

6. Huishoudelijke therapie


Staat in voor het observeren en trainen van een aantal huishoudelijke basisvaardigheden die kunnen bijdragen tot een grotere zelfredzaamheid. Als concrete inhoud is er:
 • koken
 • boodschappen doen
 • wassen, strijken, eenvoudig herstelwerk
 • onderhoud van een leefruimte
 • kookgroep rond dieetwerking
Thuisbegeleiding: in samenspraak met de patiënt/familie/Dienst maatschappelijk werk kan gevraagd worden om trainingen thuis nog wat verder te zetten of op te bouwen.
 

7. Het intern activiteitencentrum (IAC)


Patiënten uit de voortgezette behandeling, ouder dan 60 jaar of mensen die wat minder mobiel zijn of een zwakkere gezondheidstoestand hebben, kunnen er terecht. De activiteiten die gericht zijn op zinvolle tijdsbesteding hebben een animerend karakter. Patiënten uit verschillende afdelingen kunnen er elkaar ontmoeten en bestaande mogelijkheden (vb. huishoudelijke, fysische, sociale contacten, …) worden er onderhouden.
 

8. Kinesitherapie


Wanneer een patiënt te maken heeft met lichamelijke klachten waarvoor kiné aangewezen is, of hij is reeds in behandeling, dan kan deze behandeling in ons ziekenhuis opgestart of verder gezet worden. Dit gebeurt echter steeds op advies van de interne huisarts.
 

9. Relaxatietherapie


Relaxatie is een vorm van hulpverlening met als doel lichamelijke en geestelijke spanning te verminderen en zelfcontrole op te bouwen. Spanning en emoties kunnen aanleiding geven tot verschillende spanningsklachten. Wanneer iemand hiervan last heeft, kan een efficiënte relaxatietechniek een hulp betekenen. De therapie kan opgestart worden in overleg met de behandelende arts.
 

10. Slaaptraining


Deze training is gericht op het slaapgedrag en helpt de patiënt beter te slapen. Ook deze training kan aangevat worden na overleg met de behandelende arts.
 

11. De “running” (looptherapie)


Zowel de meer geoefende loper als de beginnende jogger komen hiervoor in aanmerking. Mensen lopen om de algemene fitheid te verbeteren of als ondersteuning bij het diëten, om zich af te reageren of om te werken aan volharding en uithouding, als sportieve tijdsinvulling, of gewoon omdat ze graag lopen. Geen competitie. De patiënt volgt een loopprogramma op maat.
 

12. Zwemmen


Elke vrijdagnamiddag is er zwemgelegenheid. Ook deze bewegingsactiviteit bevordert de lichamelijke competentie (lichamelijke fitheid) en heeft daarnaast een ontspannend (relaxerend) effect.
 

print top