» Zorgaanbod » Therapieën » Basistherapieën
 

Basistherapieën

1. Psychotherapie


In een eerste gesprek beluistert de psycholoog het verhaal van de patiënt en wordt er samen verkend welke de gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden zijn die tot de opname hebben geleid. Soms wordt aanvullend een vragenlijst ingevuld. Binnen de context van individuele gesprekken kunnen moeilijke ervaringen besproken worden. Dit kan helpen om vastgelopen emoties uit te spreken. Anderzijds krijgt men er op deze manier meer inzicht in hoe bepaalde woorden, gedachten, gevoelens en handelingen dagelijks op iemand inwerken. De psycholoog helpt vaardigheden te ontwikkelen die het omgaan met moeilijkheden in het leven kunnen vereenvoudigen en iemand als persoon versterken. Groepsgesprekken hebben hetzelfde doel. Er kunnen eveneens specifieke trainingen in groep plaatsvinden of psycho-educatie. Het is de taak van de psycholoog om - indien nodig - een testpsychologisch onderzoek uit te voeren.
 

2. Ergotherapie


Ergotherapeuten willen de levenskwaliteit en zelfstandigheid van iemand verbeteren of behouden, zowel in de woon- en werk-, als in de vrijetijdsomgeving. Elke mens wordt gezien als een handelend wezen. Door het uitvoeren van activiteiten bewaart iemand evenwicht tussen zijn, denken en doen. Zo krijgt hij zicht op zichzelf, zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. Samen met de therapeut zoekt de patiënt naar de best mogelijke oplossingen ter ondersteuning van zijn handelen in een specifieke situatie.
Ergotherapie wordt via de afdeling aangeboden of overkoepelend (Ergotherapeutisch Centrum 2). Naast de handambachtelijke sessies bestaan er een aantal specifiekere werkvormen (vb. oefeningen in kader van ontwenning op De Wending 1, pre-therapie of drempelverlagende therapie op De Wending 2 en 3, industriële activiteiten, …).

 

't één en 't ander

 

Sedert begin februari 2011 verkoopt het Ergotherapeutisch Centrum 2 de door de patiënten vervaardigde producten in een aparte winkel: "'t één en 't ander". Die vindt u aan de Poperingseweg 8, net naast het ziekenhuis. De winkel is tijdens de week 's namiddags open.
De winkel heeft een eigen website. Bezoek die even of kom meteen naar de winkel!

 

3. Maatschappelijke counseling


De maatschappelijk werkers treden op als contactpersonen. Ze schenken in de gezins- en familiebegeleiding bijzondere aandacht aan de relaties. Bovendien staan ze de mensen bij om zich in regel te houden of te stellen met sociale zekerheid. Eveneens kan men op de Dienst maatschappelijk werk beroep doen om de reïntegratie in de samenleving te bevorderen (o.a. hulp bij het zoeken naar gepast werk, woonst, …).
 

4. Psychomotorische therapie


In deze therapie wordt lichamelijkheid en bewegen aangegrepen als een vorm van hulpverlenen. In overleg gaan we na op welke manier lichaamsbeleving kan bijdragen tot of ondersteuning kan geven aan de totale behandeling. In een ongedwongen sfeer krijgt de patiënt de kans zich uit te leven door te bewegen, spelvreugde te beleven, te ervaren hoe het aanvoelt fitter te worden.

Sport en beweging”: om de algemene conditie te verbeteren, de dagelijkse activiteiten gemakkelijker aan te kunnen, terug vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen, contactname met anderen te bevorderen, ...

Diverse bewegingsactiviteiten als fitness, sport-spelsituaties (badminton, tafeltennis, netbal, basketbal, ...) en andere specifieke bewegingsvormen (running, zwemmen, …) komen hierbij aan bod. Wandelen en mountainbiken worden wekelijks aangeboden op de Dagkliniek.
 

5. Beeldende therapie


In de beeldende therapie is tekenen, schilderen, boetseren of het werken met foto's de taal waarin gezocht wordt naar manieren om ervaringen en gevoelens uit te beelden en te vertellen. Wat met woorden moeilijk te zeggen valt, kan in een tekening of een ander werkstuk vastgelegd worden. Soms door op eigen houtje te experimenteren, soms door opdrachten te krijgen, verwerft iemand inzicht in zichzelf en leert hij over zijn eigen drempels heen te stappen. Op die manier kan men oefenen in het veranderen van bestaande situaties, het ontwikkelen van vaardigheden en het verwerken en accepteren van gebeurtenissen.
 

print top