Functie 5

Specifieke woonvormen


De vijfde functie heeft betrekking op de ontwikkeling van specifieke woonvormen voor personen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische problematiek. Het gaat om personen met beperkte mogelijkheden tot integratie in de maatschappij en waarbij de nodige zorg niet kan worden aangeboden door het thuismilieu.

Wat gebeurt er in kader van functie 5?

Vooreerst hebben we partners met specifieke woonvormen:

  • het Psychiatrisch Verzorgingstehuis ‘Het Tempelhof’, voor 60 bewoners.
  • Beschut Wonen De Overweg biedt begeleiding aan 77 bewoners in diverse woonvormen.
    Beschut Wonen heeft een concrete samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, i.c. Ons Onderdak en De Mandel.

Het Netwerk zelf en partners uit het Netwerk anderzijds zijn actief betrokken in “De Piramide - Samenwerkingsverband wonen, welzijn, zorg regio Ieper–Poperinge”. Dit project biedt een gecoördineerd aanbod hulpverlening voor kwetsbare gezinnen in problematische woonsituaties.

Deze functie is duidelijk nog in ontwikkeling.

 


print top