Functie 4

Intensieve residentiële behandelunits


Er wordt beroep gedaan op intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen indien een opname toch noodzakelijk blijkt.
De vierde functie betreft het intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg. Deze functie is bedoeld voor personen die zich in een zodanige ernstige fase van hun problematiek bevinden dat hulpverlening in de eigen leef- of woonomgeving tijdelijk niet aangewezen is.
Dankzij een constante communicatie met de andere functies wordt de link met het sociale netwerk van de patiënten behouden. Zo wordt de mogelijkheid op een terugkeer naar de thuisomgeving en op integratie in de maatschappij zo groot mogelijk gehouden.

Wat gebeurt er in kader van functie 4?

We leggen de focus op Crisiseenheid Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart Ieper. Het gaat om een acute residentiële crisisinterventie met intensieve behandeling. Het is laagdrempelig met eenvoudige opnameprocedure. In functie van het bereiken van de juiste doelgroep en het bieden van een kwaliteitsvolle behandeling, richt de Crisiseenheid zich op ernstige psychiatrische problemen, die niet elders kunnen opgevangen worden.
Het P.Z. H. Hart zet een hogere personeelsomkadering in dan de norm en bouwt het multidisciplinair aanbod uit. Waar nodig wordt “schouder-aan schouder-begeleiding” aangeboden.

In functie van het opvolgen van de crisis, werkt de Crisiseenheid vlot en efficiënt samen met diverse partners, m.n. Spoedopname Jan Yperman Ziekenhuis, Mobiel team acuut, psychiaters, huisartsen en andere relevante diensten (zoals Fedasil en CAW).

Met Spoedopname Jan Yperman Ziekenhuis en Mobiel team acute zorg worden afspraken geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

 


print top