Functie 2

Mobiele behandelteams in de thuisomgeving


Deze functie handelt over het ambulant maken van de zorg. Afbouw van residentiële bedden maken het mogelijk om een bijkomende, maatschappijgerichte zorgvorm op te zetten. In deze functie vinden we de ontwikkeling van de ambulante intensieve behandelteams in de thuisomgeving. Dat zijn enerzijds de teams die zich richten naar personen in een subacute of acute toestand. Anderzijds zijn het de teams die zich richten naar personen met langdurige psychiatrische problemen. Deze nieuwe zorgvormen sluiten aan bij de eerste functie en andere ambulante zorgvormen. De teams voegen daar mobiliteit en expertise aan toe.

Twee mobiele teams zijn operationeel binnen ons Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg:

  • Mobiel team acute psychiatrische zorg
    Het team is gericht op volwassenen met acute psychische nood, in crisis. Het team komt tussen daar waar de crisissituatie niet kan opgevangen worden door de reguliere ambulante zorg en waarbij opname in een ziekenhuis niet aangewezen is. De aanmeldingen voor dit team gebeuren via huisartsen, Spoedopname Jan Yperman Ziekenhuis Ieper, Crisiseenheid Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo.
    - Contactgegevens en folder: raadpleeg de website van 'Accolade'
  • Mobiel team langdurige psychiatrische zorg
    Het team is gericht op volwassenen met complexe en langdurige psychiatrische problemen. Het biedt behandeling en begeleiding aan huis waar de ambulante zorg ontoereikend of niet mogelijk is.
    - Contactgegevens en folder: raadpleeg de website van 'Accolade'

Beide teams zijn gehuisvest te Ieper, Poperingseweg 8.

 


print top