De Wending 4

1. Doelgroep


 

 • Senioren met psychische problemen, ziekten en aandoeningen die nauw samenhangen met het ouder worden:
  • Ernstige problemen door bijvoorbeeld het wegvallen van de partner
  • Depressie of angstgevoelens
  • Problemen n.a.v. pensionering, lege nest, verlies van gezondheid, …
  • Beginnende verwardheid
 • Bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Ook patiënten jonger dan 65 komen in aanmerking voor opname, als ze klachten ontwikkelen die met het verouderingsproces samenhangen.
 • Kortdurende behandeling: tot maximaal 2 à 3 maanden.

 

2. Werkmodel


 

 • We werken volgens het bio-psycho-sociaal model: in de behandeling houden we rekening met problemen van lichamelijke, psychische en sociale aard en proberen daar op de respectieve levensdomeinen een antwoord op te vinden.
 • Naargelang de specifieke problemen gaan we samen met een team van hulpverleners (maatschappelijk werker, psycholoog, arts, ergotherapeut, verpleegkundigen, …) op zoek naar een behandeling aangepast aan de specifieke situatie van de patiënt.

 

3. Verloop van de behandeling


 

 • Kennismakingsperiode: eerste weken van de opname.
 • De patiënt vertrouwd maken met de omgeving.

// We proberen een duidelijke diagnose te stellen

 • Door 24-uurs-observatie de ziekteverschijnselen zo goed mogelijk in kaart brengen en de mate van zorgafhankelijkheid te bekijken.
 • Lichamelijke onderzoeken met ECG (electrocardiogram), bloedonderzoek, foto van de longen, hersenscan en EEG (electroëncephalogram).
 • Testonderzoek
 • Sociale anamnese om een beeld te krijgen van de levensgeschiedenis en woonomstandigheden van de patiënt
 • Gesprekken

// Behandelingsfase

Met de patiënt en/of de familie bekijken we hoe problemen aangepakt kunnen worden. Zowel in groepsverband als individueel worden activiteiten en therapieën gevolgd. Deze zijn erop gericht de patiënt zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren en zoveel mogelijk op de wijze zoals dat vóór de ziektetoestand gebeurde. Deze activiteiten kunnen vrij uiteenlopend zijn van aard (vb. huishoudelijke therapie, bewegingstherapie, relaxatietherapie, …) en zijn gekoppeld aan de persoonlijke problemen of hulpvraag.

// Ontslagfase

In de meeste gevallen mag de patiënt weer naar huis, eventueel in een aangepaste woonvoorziening of met aanvullende zorg. Als een kortdurende opname niet volstaat, dan kan er een doorverwijzing gebeuren naar een afdeling voor voortgezette behandeling.

 

4. Verantwoordelijken


 

 • Psychiater: Dr. Anneleen Tansens
 • Hoofdverpleegkundige: Kris Tijtgat
 • Psycholoog: Fons Deseyne
 • Maatschappelijk werkers: Laure Coopman

 

print top