» Verwijzing » Opnameprocedure
 

Opnameprocedure

1. Verwijzing

// Via huisarts

  • De huisarts contacteert telefonisch een psychiater van het ziekenhuis. De psychiater kan een onmiddellijke opname voorstellen. Met de verwijsbrief van de huisarts kan men zich rechtstreeks aanmelden op de afdeling die de psychiater aan de huisarts heeft toegewezen. Soms zal de psychiater voorstellen eerst op raadpleging te komen.

// Uit andere ziekenhuizen

  • Voor patiënten opgenomen in het Jan Ypermanziekenhuis zal de behandelende arts meestal beroep doen op een psychiater van ons ziekenhuis die ter plaatse komt voor advies. Voor spoedopnames zal de behandelende arts rechtstreeks telefonisch contact opnemen met onze psychiaters.
  • Voor patiënten opgenomen in een ziekenhuis buiten de Ieperse regio zal de behandelende arts na eventueel telefonisch contact schriftelijke informatie bezorgen (zo nodig via fax 057 23 91 12). De vraag wordt dan voorgelegd aan het team van psychiaters op dinsdagmorgen. De behandelende arts wordt onmiddellijk na de vergadering van de beslissing op de hoogte gebracht.

// Spoedopname

  • In crisissituaties kan de patiënt zich met een verwijsbrief van de huisarts aanmelden op de Crisiseenheid.

2. Waar aanmelden

  • Tijdens de kantooruren kan de patiënt zich met de verwijsbrief van de huisarts rechtstreeks aanmelden op de afdeling die de psychiater aan de huisarts heeft aangewezen. Men kan zich steeds ook aanmelden aan het onthaal, dat contact zal nemen met de betrokken afdeling.
  • Buiten de kantooruren meldt men zich aan op de spoedopname.
 


print top