» Uw Opname » Rechtsverhoudingen beroepsbeoefenaars
 

Rechtsverhoudingen beroepsbeoefenaars

In toepassing van Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

De gegevens worden schriftelijk binnen de vijf dagen na de ontvangst van het verzoek meegedeeld.
Contactpunt voor aanvraag: Administratieve directie van het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper, tel. 057 23 91 11, e-mail: info [at] pzheilighart.be.

 


print top