» Uw Opname » Hoe gebeurt een opname?
 

Hoe gebeurt een opname?

Een opname in het ziekenhuis gebeurt steeds op verwijzing van een geneesheer. In principe neemt uw huisarts contact op met een psychiater van het ziekenhuis. Wanneer de psychiater een opname voorstelt, contacteert hij meteen de geschikte afdeling. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich dan aanmelden aan het ziekenhuis. Soms zal de psychiater voorstellen dat u eerst op raadpleging komt. Ook op eigen initiatief kunt u één van onze psychiaters raadplegen.

Vragen i.v.m. opname worden omwille van het beroepsgeheim niet beantwoord per mail. U dient steeds contact te nemen met uw huisarts of één van onze psychiaters telefonisch te raadplegen.

// Waar aanmelden ?

  • Tijdens de kantooruren kan u zich met de verwijsbrief van de huisarts rechtstreeks aanmelden op de afdeling die de psychiater aan de huisarts heeft aangewezen. U kunt zich steeds ook aanmelden aan het onthaal, dat contact neemt met de betrokken afdeling.
  • Buiten de kantooruren meldt u zich steeds aan op de spoedopname.

// Wat meebrengen ?

  • Voor de administratieve regeling van uw opname: elektronische identiteitskaart, mutualiteitsgegevens, eventuele terugbetalingsattesten voor medicatie
  • Naast uw gewone kledij: voldoende persoonlijk linnen, pantoffels, nachtkledij, sportschoenen en eventuele sportkledij.
  • Wasgerief, toiletgerief, ...
 


print top