» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » 4. Ouderenpsychiatrie » De Wering (leefgroep 1)
 

De Wering (leefgroep 1)

1. Doelgroep


Ouderen met een psychische kwetsbaarheid met een geringe zorgbehoefte, die langdurige behandeling nodig hebben.

2. Werkmodel


Het team geeft invulling aan de principes van herstelondersteunende zorg met het oog op het verbeteren van het (psychisch) welbevinden bij patiënten, ondanks de aanwezigheid van een psychische kwetsbaarheid.
Patiënten worden ondersteund in hun dagelijks functioneren, het aanhouden van een dagritme en een omgang met zichzelf en anderen die bij hen past. Er wordt een zinvolle dagbesteding en vrije tijd beoogt.
Samen wordt er invulling gegeven aan een passend toekomstperspectief en er worden samen antwoorden gezocht op vragen die voor hen belangrijk zijn.
Vanuit een presente en gelijkwaardige houding gaan teamleden en patiënten samen op weg, vertrouwend op de eigen krachten, mogelijkheden en deskundigheid van de patiënten en hun omgeving.

3. Verloop van de behandeling


 

 • De behandeling wordt afgestemd op de individuele noden van de patiënt.
 • Er worden therapeutische doelstellingen opgesteld, waaraan acties en evaluaties gekoppeld worden.
 • We beogen een stabilisatie van het ziektebeeld.
 • We bieden een veilige en voorspelbare leefomgeving.
 • We houden rekening met de individuele draagkracht en de blijvende kwetsbaarheid van de patiënt.
 • We gebruiken de verschillende zorgvragen als ingangsweg, zowel psychisch, fysisch, sociaal als existentieel, om een zo goed mogelijk afgestemde ondersteuning te geven.
 • Wij nemen de tijd om de omgeving van de patiënt in zijn brede betekenis te bekijken. We streven naar een ondersteunende afstemming tussen de omgeving en de patiënt.

 

4. Verantwoordelijken


 

 • Psychiater: Dr. Tine Verdée
 • Hoofdverpleegkundige: An Margodt
 • Psycholoog: Fons Deseyne
 • Maatschappelijk werker: Laure Coopman

 

print top