» Zorgaanbod » PVT 'Het Tempelhof'
 

PVT 'Het Tempelhof'

1. Doelgroep


 • Ex-psychiatrische patiënten met beperkingen die nood hebben aan continue begeleiding.
 • Voldoende stabiliteit en zelfredzaamheid zijn vereisten.
 • Behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis is niet langer nodig.

2. Werkmodel


 • Wij werken met de ontwikkelingsgerichte en nog meer met de omgevingsgerichte principes van het rehabilitatiemodel.
 • Ontwikkelingsgericht staat voor aanleren van vaardigheden.
  Omgevingsgericht staat voor het aanbieden van een leefklimaat dat aangepast is aan mogelijkheden en beperkingen van de bewoner.
 • Het aspect ‘gelijkwaardigheid’ dient als uitgangspunt in onze ‘begeleiding-op-maat’.
 • Het aanbieden van protheses maken het leven ‘haalbaar’ en aangenamer. Voorbeelden van een prothese zijn: de begeleider, familie, vrijwilligers, medebewoners en technische hulpmiddeltjes (kalender, agenda, dagplanning, naamlijstje, …).
 • De woontevredenheid van de bewoner staat centraal en is een gemeenschappelijk streven van bewoner én begeleider. Elk overleg wordt gevoerd vanuit het oogmerk ‘onderhandelen’.

3. Verloop van de behandeling


// Selectiecriteria

 • De kandidaat-bewoners behoren tot de zorgregio Ieper.
 • Het betreft uitsluitend personen met een gestabiliseerde psychiatrische stoornis.
 • De bewoner dient te beantwoorden aan:
  • Een aantal fysische kenmerken: autonome mobiliteit al dan niet met hulpmiddel, geen incontinentie, geen ongecontroleerde epilepsie.
  • Een aantal psychische voorwaarden: geen agressie, geen uitgesproken agitatie, geen wegloopgedrag, geen middelenmisbruik.

// De kennismaking

 • Wij screenen de kandidaat-bewoner in een kennismakingsgesprek. Er wordt ook een scorelijst ingevuld om na te gaan of de kandidaat-bewoner effectief in aanmerking komt. Zo ja, dan wordt nagegaan aan welke items (zelfzorg, maatschappelijke en huishoudelijke vaardigheden, communicatieve en interactionele vaardigheden, oriëntatie, leven in kleine groep, …) aandacht dient besteed te worden.
 • We gebruiken diezelfde PVT-scorelijst om het functioneringsniveau te bepalen. Dit is nodig om de bewoner in de aangepaste 'leefgroep' (Woning 1 tot en met 6) onder te brengen. Er zijn kennismakingsmomenten met medebewoners en begeleiders (een praatje slaan, koffie drinken, aan een activiteit deelnemen, het 'huis' verkennen, …)

// Uitstroom

 • Geen, zolang de bewoner voldoet aan de fysische en psychische voorwaarden (zie 'Doelgroep' en 'Selectiecriteria').

4. Verantwoordelijken

 • Psychiater: Dr. Herlinde Lamote
 • Coördinator: Anthony Gore
 • Hoofdverpleegkundigen: Greet Nuitten en Silverine Poissonnier

5. Bezoekuren

Zowel op weekdagen als weekend- en feestdagen: van 09.00 tot 20.30 u.

print top