» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » De Mozaïek
 

De Mozaïek - dagbehandeling gericht op herstel

1. Doelgroep


 • Binnen het geheel van het ziekenhuis bekleedt afdeling De Mozaïek de functie van dagbehandeling binnen de voortgezette behandeling vanuit de rehabilitatievisie.
 • De Mozaïek richt zich op de behandeling van patiënten met diverse psychiatrische problematieken met een zekere graad van stabiliteit.
 • De doelgroep binnen De Mozaïek bestaat uit mensen die, omwille van blijvende kwetsbaarheden en beperkingen in het sociaal functioneren nood hebben aan een langdurende dagbehandeling met het oog op het continueren van de stabiliteit en het bevorderen van een verdere reïntegratie.
 • Binnen De Mozaïek wordt er onderscheid gemaakt op basis van leeftijd in twee leefgroepen.

 

2. Werkmodel


 • Binnen het werkmodel staat de rehabilitatievisie voorop, uitgewerkt volgens de principes van systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH).
 • Binnen de gehanteerde rehabilitatievisie gaan we uit van het gezonde deel van de patiënt. Niet alleen de beperkingen, maar ook de eigen sterktes van de persoon zijn belangrijk.
 • Om de bereikte stabiliteit en verdere kwaliteit van leven in stand te houden, streven we naar het behoud en de verruiming van de nog aanwezige mogelijkheden.

 

3. Verloop behandeling


 • Bij aanvang van de opname wordt gestreefd naar het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Via gerichte observatie en individuele gesprekken pogen we een beter zicht te krijgen op de leefwereld, waarden, normen en interesses van de patiënt.
 • Samen met de patiënt maken we een therapieprogramma op in functie van zijn wensen, doelen en zorgbehoeften.
 • Doelstellingen zijn het behoud van stabiliteit en het verder uitbreiden van mogelijkheden op gebied van zelfzorg, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, budgettering, zinvolle tijdsinvulling, … Het leefklimaat is daarbij een belangrijke factor.
 • Verder wordt aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden in functie van terugkeer naar woon- of werkomgeving. Het opnemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is hierbij belangrijk. Er wordt zowel individueel als in groep gewerkt.
 • Op regelmatige tijdstippen evalueren we de voorbije periode samen met de patiënt. Het betrekken en het samenwerken met familie of andere betrokkenen vinden wij belangrijk.
 • Afhankelijk van de vorderingen van de patiënt kan hij georiënteerd worden naar een andere vorm van dienstverlening, of woon- of werksituatie.

 

4. Verantwoordelijken


 • Psychiater: dr. Anneleen Tansens
 • Hoofdverpleegkundige: Kris Tijtgat
 • Adjunct-hoofdverpleegkundige: Gerda Vancayzeele
 • Psychologen: Pauline Lippens, Lien Hallein
 • Maatschappelijk werkers: Els Landuyt, Leen Vanhauwe

 

print top