» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » 1. Verslavingszorg
 

1. Verslavingszorg

In sector 1 behandelen we personen met een verslavingsprobleem. Het kan gaan om verslaving aan alcohol, medicatie en cannabis of een combinatie van deze middelen. Behandeling van personen met een illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar daartoe gespecialiseerde centra.

We bieden de behandeling aan in diverse opeenvolgende modules. Dit kan zowel onder de vorm van volledige opname als onder de vorm van dagbehandeling. Afhankelijk van de situatie en in samenspraak met de cliënt stippelen we het gepaste behandeltraject uit. Begeleiding na de opname is uitermate belangrijk. Daarom bieden we de cliënt na de behandeling de mogelijkheid tot het volgen van een follow-up programma.

In samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis en het CGG Largo bieden we tevens een 'Ambulant Behandelprogramma Alcohol' aan voor personen met een problematisch alcoholgebruik. Hierin gaat de cliënt samen met het team aan de slag om te komen tot een nieuwe nuchtere en gelukkige levensstijl aan de hand van een trainingsprogramma dat over zeven halve dagen loopt.

Sectorarts: dr. Tine Verdée

 
print top