De Wending 3

1. Doelgroep


De Wending 3 is een opname- en rehabilitatieafdeling die zich richt tot mensen met een psychotische of bipolaire kwetsbaarheid. Zowel residentiële opname als dagbehandeling zijn mogelijk.

2. Werkmodel


Tijdens de behandeling staat de continuïteit van zorg centraal. Zo hebben patiënten gedurende de verschillende fasen van hun behandeling zoveel mogelijk dezelfde contactpersonen. Daarnaast streven we naar een optimale betrokkenheid van familie en naasten. Ook de werkmodellen worden over de fasen van behandeling heen gehanteerd.
Dit zijn onder andere:

 • LEAP (= Listen, Empathise, Agree, Partner): dit is een verbindende gesprekstechniek waarbij de hulpverlener luistert, vertrouwen opbouwt en overeenstemming probeert te vinden met de psychotisch kwetsbare patiënt.
 • Stress-kwetsbaarheids-coping model: via de balkmetafoor wordt de psychische kwetsbaarheid in beeld gebracht. De draagkracht, kwetsbaarheden en stressoren worden in kaart gebracht en visueel voorgesteld om zo op zoek te gaan naar een gezond evenwicht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de website (www.balkmetafoor.be).
 • MI (=Motivational Interviewing): gespreksmethodiek waarbij de intrinsieke motivatie gebruikt wordt om te komen tot gedragsverandering.
 • ACT (=Acceptance and Commitment Therapy): derde generatie gedragstherapie waarbij de focus ligt op het accepteren van emoties, gedachten en ervaringen die niet meteen te veranderen zijn. Ze worden gezien als een onvermijdelijk deel van het leven i.p.v. een symptoom van een problematiek. De focus ligt op het aanvaarden en niet op het bestrijden van symptomen.

 

3. Verloop van de behandeling


 

 • Een opname op De Wending 3 start met de focus op probleemverkenning, symptoomreductie en het versterken van de zelfredzaamheid. De doelstellingen in de behandeling worden bepaald samen met de patiënt en de mensen die hij hierin wil betrekken.
 • In samenspraak met het behandelteam komt de patiënt in aanmerking om zijn traject verder te zetten vanuit de eigen wensen en waarden om de persoonlijke doelen verder vorm te geven. Hiervoor wordt herstelgericht gewerkt via de ACT- principes.
 • De patiënt blijft gedurende zijn hele traject in dezelfde, vertrouwde leefgroep. Wanneer tijdens dit traject de stap gezet wordt naar een opname in dagtherapie, kan de overstap worden gemaakt naar de leefgroep dag.
 • Er wordt continue aandacht gegeven aan het versterken van de psychische weerbaarheid. Op die manier is de patiënt in de toekomst beter gewapend als hij terug geconfronteerd wordt met persoonlijke voortekenen of overmatige stress.
 • Indien gewenst kunnen we ook helpen in de zoektocht naar een nieuwe woonomgeving of een zinvolle daginvulling in het kader van werk of vrije tijd.

 

4. Verantwoordelijken


 

 • Psychiaters: dr. Joke Verhaeghe (coördinator), dr. Herlinde Lamote
 • Hoofdverpleegkundige: Torino Vanhoorelbeke
 • Adjunct-hoofdverpleegkundige: Nele Gruson
 • Psychologen: Ann Ide, Pieter Naert
 • Maatschappelijk werkers: Glendy Bruneel, Jolien Debaere

 

print top