De Wending 2

1. Doelgroep


De Wending 2 is een opnameafdeling voor volwassenen met stemmingsstoornissen, angst en/of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek en aanverwante problematieken.

2. Werkmodel


 • Cognitief gedragstherapeutisch behandelmodel
 • Met systeemdenken
 • Aanvullend schemagericht aanbod
 • Met kortdurend oplossingsgerichte invloeden

 

Wij geven graag een woordje uitleg na contactname.

Deze behandelvisie krijgt concreet vorm via:

// Groepsaanbod

De behandeling vertrekt vanuit het standaard therapieprogramma bestaande uit:

 • Ergotherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Beeldende therapie

Op indicatie wordt hieraan toegevoegd:

 • Zorg voor jezelf
 • Relaxatie
 • Woedeheersing
 • Muziektherapie
 • Danstherapie
 • Huishoudelijke therapie
 • Maatschappelijke vaardigheden
 • Zinzorg

Dit pakket kan verder uitgediept worden a.d.h.v. specifieke trainingen.

Daarnaast wordt een afdelingseigen groepspakket aangeboden bestaande uit:

 • Wegwijs op De Wending 2
 • Instap & Educatie
 • Denktraining
 • Piekerstop
 • Assertiviteitstraining
 • Slaaphygiëne
 • Meducatie
 • Hervalpreventie
 • Persoonlijke stijlen - educatieve therapie

// Individuele therapie

 • Medisch psychiatrische begeleiding
 • Psychotherapie
 • Begeleiding door maatschappelijk werkster
 • Individueel Verpleegkundige Begeleiding

 

// Familiewerking

 • Maatschappelijk werker als aanspreekpunt
 • Infomoment in groep over afdelingswerking: ‘Wegwijs voor familie’
 • ‘Psycho-educatie voor familie’ door maatschappelijk werker op indicatie

 

Het behandelaanbod wordt gekoppeld aan een werkplan met kracht-, specifieke en integratiedoelen: zorg op maat. Om samen met de patiënt tot een selectie van doelen voor het werkplan te komen, hebben we het inspiratiespel-werkplan als hulpmiddel ontwikkeld. Via het inspiratiespel stimuleren we de interactie, samenwerking en diepgang in de gespreksvoering rond de keuze van doelen tussen hulpverlener en patiënt om zo het werkplan samen te dragen.

3. Verloop van de behandeling


 • Bij start van de opname is er een gesprek met een verpleegkundige en de maatschappelijk werker. De eerste dagen worden er intakes bij de verschillende therapeuten gepland. Hierna begint het therapieprogramma.
 • Op De Wending 2 is er een leefgroepwerking. Bij opname komt de patiënt terecht in leefgroep 1. In deze leefgroep wordt er gefocust op stabilisatie en behandeling. Op kracht komen staat centraal. Er kan ook al gewerkt worden aan specifieke doelen.
 • Vanuit evolutie binnen het behandelproces gaat de patiënt naar leefgroep 2. In deze leefgroep wordt er verder gefocust op de behandeling en wordt de stap naar integratie begeleid. Specifieke doelen worden verder doorwerkt en integratiedoelen worden opgestart.
 • De behandeling duurt enkele weken tot een aantal maanden. De gemiddelde opnameduur is twee tot drie maanden.

 

Foto: 'Inspiratiespel'.
Het behandelaanbod wordt gekoppeld aan een werkplan met kracht-, specifieke en integratiedoelen: zorg op maat. Om samen met de patiënt tot een selectie van doelen voor het werkplan te komen, ontwikkelden we als hulpmiddel het inspiratiespel - werkplan. Via het inspiratiespel stimuleren we de interactie, samenwerking en diepgang in de gespreksvoering rond de keuze van doelen tussen hulpverlener en patiënt om zo het werkplan samen te dragen.

4. Verantwoordelijken


 • Psychiater: dr. Katrien Verstraete (coördinator), dr. Carl Engelhard
 • Hoofdverpleegkundige: Soetkin Crombez
 • Psychologen: Aaike Christiaens, Ivan Adriaen
 • Maatschappelijk werkers: Ingrid Vanrobaeys, Iris Heughebaert

 

print top