De Wending 1

1. Doelgroep


  • Op De Wending 1 behandelen we personen met een verslavingsprobleem. Dit kan gaan om een verslaving aan alcohol, medicatie en cannabis of een combinatie van deze middelen. De behandeling van personen met een illegale drugproblematiek kan enkel kortdurend met het oog op verwijzing naar gespecialiseerde centra.
  • Afhankelijk van de situatie en de context van de patiënt kan de behandeling residentieel gebeuren of soms ook in dagtherapie.

2. Werkmodel


Vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader werken we naar een gezonde levenswijze zonder alcohol. Psycho-educatieve sessies vormen de basis om tot inzicht en motivatie te komen. De principes van motiverende gespreksvoering zijn de rode draad doorheen de behandeling. Deze fundamenten zijn de onderbouw voor diverse groepstherapieën en trainingen die zich allen richten op de ontwikkeling van een nieuwe levenswijze zonder middelengebruik.

3. Verloop van de behandeling


De behandeling is modulair opgebouwd. Elke module richt zich op specifieke doelstellingen. In overleg met de patiënt wordt het verloop van de behandeling uitgestippeld.

// Module 1

In de eerste week van de behandeling gaat de aandacht naar de lichamelijke ontwenning en het aanbieden van ondersteuning in de emotionele crisissituatie waarin de patiënt zich doorgaans bevindt. Daarnaast focussen we op het inzicht en de motivatie van de patiënt en exploreren we samen met de patiënt de behandelmogelijkheden. Indien de patiënt kiest voor abstinentie en verdere behandeling, zet hij de stap naar de tweede behandelmodule.

// Module 2

Ook in deze behandelmodule is het werken aan inzicht en motivatie een belangrijke focus. Daarnaast richt de behandeling zich op het herwinnen van zelfcontrole en brengen we samen met de patiënt de andere levensdomeinen, die mede de verslaving in stand houden, in kaart.

// Module 3

De patiënt gaat zelf aan de slag en oefent zich in het verwerven en behouden van zelfcontrole. De patiënt gaat tevens op zoek hoe hij zich een nuchtere en gezonde levensstijl kan eigen maken in zijn leven.

// Module 4

Patiënten die meer tijd nodig hebben om hun nuchtere levensstijl te integreren in het eigen leven, kunnen deze vierde module volgen. Het behouden van de zelfcontrole blijft een aandachtspunt, maar de primaire focus verlegt zich naar maatschappijgerichte levensdomeinen zoals werk, woonst en relatie. Op het einde van deze module kan de patiënt effectief zijn maatschappelijke rol terug opnemen.

// Nazorg

Om de patiënt na ontslag verder te ondersteunen zijn er twee nazorggroepen. Dit kan gedurende een periode van 1 jaar. Daarna is er mogelijkheid om aan te sluiten in onze zelfhulpgroep “De Weg” die wekelijks of tweewekelijks samenkomt.

4. Verantwoordelijken


  • Psychiater: dr. Tine Verdée
  • Hoofdverpleegkundige: Isabelle Vercruysse
  • Psychologen: Melanie Verhelst, Marie Callewaert
  • Maatschappelijk werkers: Celien Vandamme, Vera Vermeulen
print top