» Zorgaanbod » Zorgcircuits en netwerken
 

Zorgcircuits en netwerken

Het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart werkt nauw samen met de verschillende partners in de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Op die manier wil het ziekenhuis samen met de partners een totaalzorg aanbieden voor de patiënten en willen we de verschillende behandelingen maximaal op elkaar afstemmen. Een gepaste doorverwijzing en een goede communicatie tussen de verschillende partners is immers een wezenlijke bouwsteen voor een behandeling op maat van elke individuele patiënt. Elke partner heeft zijn specifieke taak binnen het totale zorgaanbod dat wij binnen de regio willen beschikbaar stellen:
 

In het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg werken deze partners nauwer samen via het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 'Kwadraat'.

 
print top