» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen
 

Sectoren en afdelingen

Bij de opdeling van het ziekenhuis in de diverse afdelingen zijn we vanuit volgende basisprincipes vertrokken.

1. Sectorwerking

De behandeling splitst zich op in vier sectoren die zich telkens richten op een specifieke doelgroep. Elke sector biedt een gespecialiseerde behandeling aan die gefundeerd is op wetenschappelijke kennis, uitgeschreven richtlijnen en ervaringen van medewerkers, patiënten en hun context. 

  • sector 1: verslavingszorg (De Wending 1)
  • sector 2: behandeling voor mensen met stemmings-, angst- of persoonlijkheidsproblematiek (De Wending 2, De Rede, De Stroom)
  • sector 3: psychosenzorg (De Wending 3, De Wijzer)
  • sector 4: ouderenpsychiatrie (De Wending 4, De Wering)

Op de Crisiseenheid komen patiënten terecht met uiteenlopende problematieken, maar waarbij de ernst van de crisissituatie op de voorgrond staat.

De Mozaïek biedt dagbehandeling aan voor patiënten met uiteenlopende psychische kwetsbaarheden, waarbij herstel op de voorgrond staat.

2. Respect voor de individuele noden aan behandelingstijd

Er zijn binnen de patiëntenpopulatie grote individuele verschillen in de herstelduur.
Daarom werken wij binnen de sectoren met afdelingen waar de behandelingsduur kan verschillen:

  • opnameafdelingen: behandeling tot maximum 3 à 6 maanden
  • afdelingen voortgezette behandeling: een langer durende behandeling

Elke afdeling heeft dus een specifieke doelgroep en beschikt over een interdisciplinair behandelingsteam dat gespecialiseerd is in het werken met die doelgroep.

3. Volledige hospitalisatie en dagbehandeling

Snelle integratie naar de maatschappij en zoveel mogelijk aanhouden van de maatschappelijke rollen binnen een behandeling zijn fundamentele pijlers van ons ziekenhuis.
Er wordt gestreefd om een zo laag mogelijke zorgvorm op te starten. Dagbehandeling waar het kan via rechtstreekse opname of na een volledige hospitalisatie.
Dagbehandeling en volledige hospitalisatie zijn mogelijk binnen de verschillende sectoren. De Rede (opnameafdeling) en De Mozaïek (afdeling voortgezette behandeling) richten zich enkel op dagbehandeling. De Crisiseenheid enkel op volledige hospitalisatie.

 
print top