» Verwijzing » Communicatie met verwijzers
 

Communicatie met verwijzers

1. Berichten

De huisarts ontvangt een opnamebericht, maximaal 1 dag na opname van de patiënt (uitgezonderd bij opname op vrijdag en tijdens het weekend wordt het opnamebericht op maandag verstuurd).
Een intakeverslag met uitgebreide informatie betreffende behandeling, medicatie enzovoort wordt verstuurd binnen de eerste weken na opname.
Indien de patiënt tijdens de opname muteert naar daghospitalisatie wordt dit gemeld met een bericht van overgang naar dagtherapie.
Maximaal 2 dagen na ontslag ontvangt de huisarts een voorlopige ontslagbrief met informatie over diagnose en medicatie. Maximaal 2 weken na ontslag krijgt hij het definitief outtakeverslag met uitgebreide informatie.

2. Medibridge

Wij kunnen op elektronische wijze brieven aan de huisarts doorsturen.
Medibridge staat in voor de uitwisseling van de gegevens tussen de huisarts en het ziekenhuis. De verzendingskosten vallen ten laste van het ziekenhuis.

3. E-mail

In het kader van privacy en beroepsgeheim wisselen wij geen patiëntgegevens uit via e-mail. Als verwijzer neemt u best via een ander communicatiekanaal met ons contact op.

 


print top