» Uw Opname » Opnameafdelingen
 

Opnameafdelingen

Een opname gebeurt in principe steeds op één van de opnameafdelingen. In de regel voorzien we een opnameduur van maximum 3 maanden. Wanneer de behandeling een langere opnameduur vraagt, kan de behandeling verder gezet worden op een afdeling voor voortgezette behandeling.

Op De Rede kan de patiënt op indicatie onmiddellijk opgenomen worden in dagbehandeling. Op de andere opnameafdelingen is dagbehandeling mogelijk na een periode van volledige hospitalisatie.

Hierna vindt u een overzicht van de opnameafdelingen. In de hoofdrubriek ‘Zorgaanbod’ kunt u terecht als u meer informatie wenst over de therapieën en de medische omkadering.

Voor een globaal overzicht van alle afdelingen van het ziekenhuis: klik hier.

DOELGROEP OPNAMEAFDELING
Verslavingszorg De Wending 1
Stemmingsstoornissen De Wending 2
Psychosenzorg De Wending 3
Spoedopname Crisiseenheid
Acute gerontopsychiatrie De Wending 4
Rechtstreekse dagbehandeling De Rede
 


print top