» Zorgaanbod » ZORGAANBOD
 

ZORGAANBOD

Het P.Z. H. Hart is een psychiatrisch ziekenhuis erkend voor 319 patiënten. Het streeft er in de eerste plaats naar om alle belangrijke functies binnen de residentiële gezondheidszorg voor de regio aan te bieden. De behandeling is gespecialiseerd met telkens een eigen behandelingssector naargelang de aard van de psychische moeilijkheden.

In elke sector is dagbehandeling, volledige hospitalisatie en ambulante nabehandeling mogelijk.

In het P.Z. H. Hart kan men zich ook aanmelden voor raadplegingen bij een psychiater. Samen met de andere partners in de regio bouwen we zorgprogramma’s uit.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis werkt nauw samen met het Psychiatrisch Verzorgingstehuis ‘Het Tempelhof’, bedoeld voor mensen die geen ziekenhuisbehandeling meer behoeven.

Als u klikt op de rubrieken hiernaast, krijgt u een concreter zicht op de diverse domeinen van ons zorgaanbod en op de medische en therapeutische omkadering.

 


print top