» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » 4. Ouderenpsychiatrie » De Wering (leefgroep 2)
 

De Wering (leefgroep 2)

1. Doelgroep


Patiënten (max. 60 jaar) met cognitieve problemen ten gevolge van chronisch alcoholmisbruik (o.a. het syndroom van Korsakov), bij wie nog een beperkt leervermogen verwacht wordt.

2. Werkmodel


 

 • De begeleiding is niet gericht op genezing maar op rehabilitatie.
 • We leren de patiënt omgaan met zijn beperkingen ten gevolge van zijn of haar aandoening. Onze begeleiding is voornamelijk rehabilitatiegericht (cognitieve revalidatie). We doen dit aan de hand van de principes ‘foutloos leren’ en ‘afnemende aanwijzingen’.
 • We streven naar het maximaal ontwikkelen van de resterende psychische en lichamelijke mogelijkheden.
 • Het hoofddoel hierbij is streven naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandig functioneren van de patiënten. De begeleiding is een evenwichtsoefening tussen bieden van structuur en ondersteuning, het respect voor de zelfstandigheid en het stimuleren hiervan.

 

3. Verloop van de behandeling


 

 • In kaart brengen van de cognitieve problemen via observatie en testonderzoek
 • Creëren van een consequente en voorspelbare leefomgeving
 • We zoeken naar aanpassingen in de leefomgeving en externe hulpmiddelen die de beperkingen kunnen opvangen:
  • Gebruik van visuele geheugensteunen (zoals naambordjes, foto’s …)
  • Leren gebruik maken van geheugenondersteunende hulpmiddelen (vb. gebruik agenda)
  • Aanleren nieuwe vaardigheden via gewoontevorming en gerichte training (zoals routetraining, aanleren gebruik persoonlijke gsm)
 • De behandelduur is maximaal 2 jaar.

4. Verantwoordelijken


 

 • Psychiater: Dr. Tine Verdée
 • Hoofdverpleegkundige: An Margodt
 • Psycholoog: Fons Deseyne
 • Maatschappelijk werker: Laure Coopman

 

print top