» Zorgaanbod » Sectoren en afdelingen » 4. Ouderenpsychiatrie » De Wering (Korsakov-groep)
 

De Wering (Korsakov-groep)

1. Doelgroep


Patiënten met ernstige cognitieve problemen tengevolge van chronisch alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov).

2. Werkmodel


 • Wij streven naar het maximaal ontwikkelen van de psychische en lichamelijke restcapaciteiten.
 • We leren de patiënt omgaan met zijn beperkingen t.g.v. de ziekte. Hiervoor zoeken we naar aanpassingen in de leefomgeving en hulpmiddelen die de beperkingen kunnen opvangen. Het optimaal leren gebruik maken van de resterende geheugencapaciteiten is een belangrijk aandachtspunt.

3. Verloop van de behandeling


In een kennismakingsgesprek wordt nagegaan welke leefgroep voor de persoon het meest geschikt is.

// Inhoud van de behandeling

 • In kaart brengen van de cognitieve problemen via observatie en testonderzoek
 • Crëeren van een consequente en voorspelbare leefomgeving
 • Gebruiken van visuele geheugensteunen (zoals naambordjes, bewegwijzering, foto’s, …)
 • Leren gebruik maken van geheugenondersteunende hulpmiddelen (vb. gebruik van agenda)
 • Aanleren van nieuwe vaardigheden via gewoontevorming en gerichte training (zoals routetraining
 • De behandelingsduur is maximaal 2 jaar.

// Uitstroom

Een patiënt met het syndroom van Korsakov kan doorverwezen worden naar Beschut Wonen of het psychiatrisch verzorgingstehuis. Bepaalde patiënten kunnen ook terug volledig zelfstandig wonen mits de nodige omkadering (thuisverpleegkunde, familiezorg, …).

4. Verantwoordelijken


 • Psychiater: Dr. Tine Verdée
 • Hoofdverpleegkundige: An Margodt
 • Psycholoog: Fons Deseyne
 • Maatschappelijk werker: Kimberly Deseure

print top