De Wijzer

1. Doelgroep


  • Op De Wijzer richten we ons op personen met een psychotische kwetsbaarheid, die na een opnameperiode nog verdere gespecialiseerde hulp nodig hebben.
  • We bieden een voortgezette behandeling aan mensen onder de 65 jaar. Er is een voorziene behandelduur van meer dan 1 jaar.

 

2. Werkmodel


  • Op De Wijzer werken wij volgens de herstelvisie (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). We vinden het belangrijk dat mensen terechtkomen in een leefklimaat dat vertrouwen en geborgenheid biedt.
  • We werken in twee groepen. Binnen de GIB (groep individuele begeleiding) staan veiligheid, structuur en schouder-aan-schouderbegeleiding voorop. In leefgroep 2 wordt verder gewerkt aan de persoonlijke groei, terug opnemen van dagelijkse activiteiten, het verder verwerven van vaardigheden en het heropnemen van sociale rollen.
  • De doelstellingen van de behandeling verschillen van persoon tot persoon. Om deze in kaart te brengen, gebruiken we het persoonlijk profiel dat de hulpvraag, mogelijkheden en krachten van de patiënt naar boven brengt.

 

3. Verloop van de behandeling


Op De Wijzer brengen we de doelen in kaart aan de hand van het persoonlijk profiel. Zowel de psychiater, individueel verpleegkundige begeleider, maatschappelijk werker als de psycholoog proberen in individuele en/of groepsgesprekken, samen met de patiënt, hier zicht op te krijgen.
Om dit te bereiken is het soms nodig dat er gewerkt wordt aan het stimuleren tot medicatietrouw of het overschakelen naar depotmedicatie.
Daarna wordt er gewerkt aan het persoonlijk herstelverhaal en de mogelijkheden op de verschillende levensdomeinen worden bekeken.
Ook de overige therapieën sluiten aan bij het persoonlijk herstel.

4. Verantwoordelijken


  • Psychiater: dr. Herlinde Lamote
  • Hoofdverpleegkundige: Martine Declerck
  • Psycholoog: Lien Hallein
  • Maatschappelijk werker: Marjan Callewaert

 

print top