» Uw Opname » Uw factuur
 

Uw factuur

Het spreekt voor zich dat aan uw ziekenhuisopname een aantal kosten verbonden zijn. Het grootste deel hiervan wordt rechtstreeks door uw mutualiteit aan het ziekenhuis betaald. Daarnaast is er echter een deel van de hospitalisatiekost dat u aangerekend wordt. Dit gebeurt via een factuur die u in de maand na uw opname wordt toegestuurd. Dit noemen we de supplementsfactuur. Bij langere opnames ontvangt u maandelijks een factuur. 
 

Wat valt er te uwen laste?

  • Het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs. Dit bedrag wordt ook het 'remgeld' genoemd. Het wordt enerzijds bepaald door de dienst waar u verblijft en anderzijds ook door uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie bij uw mutualiteit.
  • Het persoonlijk aandeel in het medisch toezichthonorarium van de psychiater. Ook dit bedrag wordt zowel bepaald door de dienst waar u verblijft als door uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie bij uw mutualiteit.
  • Het persoonlijk aandeel in andere geneeskundige verstrekkingen, zoals tandverzorging, labo-onderzoeken, …
  • Het persoonlijk aandeel in de kosten voor de geneesmiddelen ('geneesmiddelenforfait' genoemd).
  • Een toeslag indien u gekozen hebt om in een éénpersoonskamer te verblijven.
  • Andere persoonlijke kosten zoals vergoeding voor telefoongebruik, kapsalon, pedicure, was en linnen, huurgeld televisie enz.

Bij uw opname zal de maatschappelijk werker u vragen een opnameverklaring te ondertekenen. In dit document lichten wij de financiële voorwaarden van opname in ons ziekenhuis toe. U kunt dit document hier raadplegen.

 
print top