» Kenniscentrum » Kwaliteit
 

Kwaliteit

VIP² GGZ


Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg.

Het ziekenhuis heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan twee indicatoren: volledig geneesmiddelenvoorschrift en suïcidepreventiebeleid. Het resultaat is te vinden op de website Zorgkwaliteit.

Op deze website kon geen toelichting gegeven worden waarom we aan bepaalde indicatoren niet hebben deelgenomen. Hier kan u onze motivatie nalezen.

 


print top