» Kenniscentrum » Kwaliteit
 

Kwaliteit

VIP² GGZ


Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg.

Het ziekenhuis heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan twee indicatoren: volledig geneesmiddelenvoorschrift en suïcidepreventiebeleid. In dit document wordt het resultaat weergegeven.

 


print top